- Pre nego što uradite bilo šta sa K750 proverite koji KEY ima vaš telefon
- Konektujte telefon na kabl i kliknite na ??? taster
- Ako dobijete ovakav info:

Starting the phone...
PID:80 40 03 01 FF FF FF FF
KEY:A1_DB2010_49_BROWN <---------
IMEI:351673010xxxxx
CID (hex):0031
CID (dec):49
PAF:01
Mfrid0:89
Devid0:0D

Preuzmite sa suporta / NEW ARM inside repair files / K750-erom-brown2red.rar

Selektujte model telefona W550 CID 31 NOtp
Predjite u Flash tab
Selektujte MCU fajl K750-erom-brown2red.mcu
Kliknite na Flash taster
Sačekajte da softver završi
Ponovo kliknite na ??? taster da vidite dali je KEY sada RED

Starting the phone...
PID:80 40 03 01 FF FF FF FF
KEY:A1_DB2010_49_RED <---------
IMEI:3516730105xxxx
CID (hex):0031
CID (dec):49
PAF:01
Mfrid0:89
Devid0:0D

Selektujte K750 CID 31 NoTp2.

Sada možete da radite normalno.

Ista procedura važi i za W700 Brown, stim što se koristi w700-erom-brown2red.mcu