Nebitno dali je mrtva, kvasena, nedostaju delovi sa nje itd.
Kontakt 0638381838