Da li neko ima FW za Acer S57.
U telefonu je Acer_Av0K0_S57_1.008.00_EMEA_CUS1s