potrebna glavna kamera, nema je nigde pa ako ima neko od kolega