Potreban flash za Alcatel 2001x sa Srpskim ili Makedonskim jezikom.