Da biste i dalje mogli koristiti NCK Dongle i skidati update morate se registrovati na

http://nckdongle.com/?page_id=307