kako da proverim da li je na blacklist ovaj iphone?
imei: 012657004944347
korea kt