Na dolje navedenom linku nalazi Vam se video sa detaljnim uputama za naručivanje Alpha kredita na Unlock Alpha serveru.
Za bolju reprodukciju videa, odaberite 720p u izborniku kvalitete reprodukcije youtube-a.