jel ima neki dobar kolega majstor u Sarajevu????????????
svaki grad ima makar po jednog moralo bi ga i Sarajevo imati.