Skorija seliba za PG te mi je potreban posao u skorije vreme.