Prikazivanje rezultata 1 do 8 od 8

Tema: LG2G Rocker v1.48 realizovan 82 modela dodato

 1. #1
  Balkan GSM Team Eprom's Avatar
  Clan br.
  487
  Registrovan
  Dec 2005
  Lokacija
  Srbija,Zemun,Bezanijska 18 service,Bezanijska 21 battery shop
  Godina
  52
  Br. postova
  6.474
  Hvala
  1.243
  Pohvaljen 1.580 puta u 892 postova

  Smile LG2G Rocker v1.48 realizovan 82 modela dodato

  --------------------------------------------------------------------------------
  LG2G Rocker v1.48 (SLOT12) Released - 82 new models added

  --------------------------------------------------------------------------------

  03.05.2011 LG2G Rocker v1.48 released, 82 models added

  Whats new :  Global :


  82 models added to supported list.
  Little changed format of file name for backup.
  Now search editbox extended to 8 chars for phones with long name like MG230Ngo.
  To time in name added seconds(to avoid rewrite file with same name during fast operations).
  Fixed error messages which appears in case save backup from phone with damaged IMEI.
  For support also added flashes in .SRE format.
  Protection moved to SLOT12 ! ! !

  AD tab:


  Reactivated automatic backup and save the caldata for all AD phones immediately after connect with phone.
  Added new models : M4400/M4410/ME500/CE500/KF300/KF305/KF240/KF245/KP202i/KG129/MG230Ngo/MG230d/MG296 MG295d/MG295GO/GM200/GM205/GM210/G510/G5220/F2250/MG300/KG248/CE500/MG120/KP210/ME591/ MG280d/MG300d/MG320c/MG320d/MG800d/ME540/A7110/A7150/MG225/TG800f/MG230/MG235/MG295/LG300/KF245c/G282/G262
  Models GM200,GM205,GM210 added as experimental cos baud rates higher then 230400 not work.
  Added reading code feature for GM210 and in next releases will be added more.
  Added detection of qty of flash chip in phone.
  Added handling some new types of Intel flash chip.
  Added more correct conversion firmwares in MOT and M0.
  Added correct progress bar during conversion firmwares in MOT and M0.
  Added new algo for search versions of firmwares.
  Totally rebuilded read and write operations.
  Added more correct recognition of flash parts during open flash file.
  Fixed skeep empty blocks feature.
  Fixed repair unauthorized phone for some models.
  Fixed bug in "Repair non authorised" for some models.
  Fixed comport select for ADI models.
  Fixed minor bugs related to handling FFS part of phone.
  Fixed booting baudrate for part of phones.
  TI tab:
  Added new models : G4020/G7020/G7030/L1200i/MG185/MG191/MG210/MG270/
  Added Locosto based phones : CG180,CG180go,KP150q,KP151q,KP152q,CP150
  Added codereader for locosto phones.
  Added Callypso+ models: CG300, F1200, KG330, KG338, KG810, KG98, MG530, MG810, MG810c, MG810d, TG300
  Added Hercrom based models: B1200/B1300/Alcatel XG1(OT320) for full support.
  Fixed comport select for TI models.
  Temporary disabled IMEI repair for all models and write operations for locosto based. until next release.
  Fixed skip empty blocks feature.
  Fixed wrong dir for save eeprom backups.
  S-gold tab:
  Added new models: A110, A180, C100, C105, GB105a, KP107b, GS101a, GS105go, GS106a
  Fixed code reading in A130,A133
  Samsung tab:
  Added experimental support for : C3530,E2350.
  We need locked full flash from this phones.
  MTK tab:
  Improved stability of first communication.
  Temporary removed NAND flash reading until next release.
  Made preparation for support code reading from S310 and same.
  Remember that activation string for SLOT12 You can get ONLY using new Rocker Support Access software. You can download it from link bellow :

  Rocker Support Access


  If Your access is expired, You will be able to use trial 50 credits on SLOT12. Remember that just starting LG Rocker will decreases credit count.

  You can download LG2G Rocker v1.48 from Rapidshare link bellow :

  LG2G Rocker v1.48
  https://rapidshare.com/files/4603726....48_SLOT12.rar
  Izmenio Eprom : 03-05-11 u 13:07

 2. #2
  Balkan GSM Team Eprom's Avatar
  Clan br.
  487
  Registrovan
  Dec 2005
  Lokacija
  Srbija,Zemun,Bezanijska 18 service,Bezanijska 21 battery shop
  Godina
  52
  Br. postova
  6.474
  Hvala
  1.243
  Pohvaljen 1.580 puta u 892 postova
  ЛГ2Г Роцкер в1.48 (СЛОТ12) Издато - 82 нових модела додају

  -------------------------------------------------- ------------------------------

  03.05.2011 ЛГ2Г Роцкер в1.48 пуштен, 82 модела додао

  Вхатс нев:  Глобална:


  82 модела је додао да подржава листу.
  Мало променио формат име датотеке за резервну копију.
  Сада тражи ЕдитБок продужен до 8 знакова за телефоне са дугим именом као што је МГ230Нго.
  За време у имену додата секунди (да се избегне препише датотеку са истим именом у току брза операција).
  Фиксни порука о грешци која се појављује у случају сачувати резервну копију из телефона са ИМЕИ оштећене.
  За подршку такође додао трепери у СРЕ формату..
  Заштита преселио у СЛОТ12! ! !

  Картици Огласне:


  Поново активиран аутоматски бацкуп и сачувате цалдата за све огласне телефоне одмах након повежеш са телефоном.
  Додата је нова модела: М4400/М4410/МЕ500/ЦЕ500/КФ300/КФ305/КФ240/КФ245/КП202и/КГ129/МГ230Нго/МГ230д/МГ296 МГ295д/МГ295ГО/ГМ200/ГМ205/ГМ210/Г510/Г5220/Ф2250/МГ300/КГ248/ЦЕ500 / МГ120/КП210/МЕ591 / МГ280д/МГ300д/МГ320ц/МГ320д/МГ800д/МЕ540/А7110/А7150/МГ225/ТГ800ф/МГ230/МГ235/МГ295/ЛГ300/КФ245ц/Г282/Г262
  Модели ГМ200, ГМ205, ГМ210 додаје као експериментални син бода цене више него 230400 не раде.
  Додато читања код функција за ГМ210 и у наредном издања ће бити додат више.
  Додато откривање ком фласх чип у телефону.
  Додато руковање неке нове врсте Интел флеш чипа.
  Додато тачније конверзије Фирмваре у мот и М0.
  Додато исправна прогрес бар током конверзије Фирмваре у мот и М0.
  Додата је нова Алго за претрагу верзије фирмваре.
  Укупно ребуилдед читају и пишу операције.
  Додато тачније признавање делова у блиц отворен фласх датотеке.
  Фиксни скееп празне блокове функцију.
  Фиксни поправке неовлашћеног телефон за неких модела.
  Фиксни грешку у "Поправка не овлашћена" за неке моделе.
  Фиксна Владати изаберете за АДИ-модела.
  Фиксни мањих бугова везаних за руковање ФФС-део телефона.
  Фиксна бутовања Баудрате за део телефона.
  ТИ картици:
  Додата је нова модела: Г4020/Г7020/Г7030/Л1200и/МГ185/МГ191/МГ210/МГ270 /
  Додато Лоцосто телефона базираних: ЦГ180, ЦГ180го, КП150к, КП151к, КП152к, ЦП150
  Додато цодереадер за лоцосто телефоне.
  Додато Цаллипсо + модели: ЦГ300, Ф1200, КГ330, КГ338, КГ810, КГ98, МГ530, МГ810, МГ810ц, МГ810д, ТГ300
  Додато Херцром бази модела: Б1200/Б1300/Алцател КСГ1 (ОТ320) за пуну подршку.
  Фиксна Владати изаберете за ТИ модела.
  Привремено онемогућено ИМЕИ поправке за све моделе и пишу пословања за лоцосто заснива. до следећег издања.
  Фиксни прескочите празне блокове функцију.
  Фиксна погрешно Дир за чување резервних копија ЕЕПРОМ.
  С злато картици:
  Додата је нова модела: А110, А180, Ц100, Ц105, ГБ105а, КП107б, ГС101а, ГС105го, ГС106а
  Фиксни код читања у А130, А133
  Самсунг картици:
  Додато експериментални подршку за: Ц3530, Е2350.
  Ми треба закључан Фулл Фласх од овог телефона.
  МТК картици:
  Побољшана стабилност првог комуникације.
  Привремено уклони НАНД флеш читање до следећег издања.
  Направљен припреме за читање подршку код са С310 и исти.
  Имајте у виду да ниска активирање СЛОТ12 можете добити само коришћењем нове Роцкер подршке приступ софтвер. Можете га преузети са линка испод:

  Роцкер подршке приступ


  Ако је Вас приступ је истекао, бићете у могућности да користите суђење 50 кредити на СЛОТ12. Имајте на уму да тек почиње, ЛГ Роцкер ће смањује кредит рачунати.

  Можете да преузмете ЛГ2Г Роцкер в1.48 из Рапидсхаре линк испод:

  ЛГ2Г Роцкер в1.48

  https://rapidshare.com/files/4603726....48_SLOT12.rar

 3. #3
  Balkan GSM Team Eprom's Avatar
  Clan br.
  487
  Registrovan
  Dec 2005
  Lokacija
  Srbija,Zemun,Bezanijska 18 service,Bezanijska 21 battery shop
  Godina
  52
  Br. postova
  6.474
  Hvala
  1.243
  Pohvaljen 1.580 puta u 892 postova
  LG2G Rocker v1.48 (SLOT12) Otpušten - 82 novih modela dodano

  -------------------------------------------------- ------------------------------

  2011/03/05 LG2G Rocker v1.48 objavljen, dodao 82 modela

  Novosti:  Global:


  82 modela dodao na popis podržanih.
  Malo promijenio format naziva datoteke za sigurnosne kopije.
  Sada pretraživanje editbox produžen do 8 znakova za telefone s dugim imenom poput MG230Ngo.
  Za vrijeme u ime dodano sekundi (da se izbjegne prepisati datoteku s istim imenom tijekom brzih operacija).
  Fiksni poruka o pogrešci koja se pojavljuje u slučaju da ste backup iz telefona s oštećenim IMEI.
  Za podršku je također dodao treperi. SRE formatu.
  Zaštita preselio u SLOT12! ! !

  AD kartica:


  Reaktivirao Automatski backup i spremanje caldata za sve telefone AD odmah nakon povezati s telefonom.
  Dodan novi modeli: M4400/M4410/ME500/CE500/KF300/KF305/KF240/KF245/KP202i/KG129/MG230Ngo/MG230d/MG296 MG295d/MG295GO/GM200/GM205/GM210/G510/G5220/F2250/MG300/KG248/CE500 / MG120/KP210/ME591 / MG280d/MG300d/MG320c/MG320d/MG800d/ME540/A7110/A7150/MG225/TG800f/MG230/MG235/MG295/LG300/KF245c/G282/G262
  Modeli GM200, GM205, GM210 dodaje kao eksperimentalni cos baud stopa veća od 230400 ne radi.
  Dodano čitanje kod značajka za GM210 i u narednih izdanja će biti dodan više.
  Dodano otkrivanje Qty flash chip u telefonu.
  Dodan rukovanje neke nove vrste flash Intel čip.
  Dodano prije više ispraviti pretvorbe firmwares u MOT i M0.
  Dodano ispravan traku napretka za vrijeme pretvorbe firmwares u MOT i M0.
  Dodan novi algoritma za pretraživanje verzije firmwares.
  Totalno rebuilded čitati i pisati operacije.
  Dodano prije više ispraviti priznanje flash dijelova tijekom otvoriti flash file.
  Fiksni skeep prazna blokova značajku.
  Fiksni telefon popravak neovlaštenim za neke modele.
  Fixed bug u "Popravak ne ovlašteni" za neke modele.
  Fiksni vladati odaberite za ADI modela.
  Fiksni manjih bugova vezanih uz rukovanje FFS dio telefona.
  Fiksni dizanje baudrate za dio telefona.
  TI karticu:
  Dodan novi modeli: G4020/G7020/G7030/L1200i/MG185/MG191/MG210/MG270 /
  Dodano Locosto temelji na telefone: CG180, CG180go, KP150q, KP151q, KP152q, CP150
  Dodano codereader za locosto telefone.
  Dodano Callypso + modela: CG300, F1200, KG330, KG338, KG810, KG98, MG530, MG810, MG810c, MG810d, TG300
  Dodano Hercrom modela: B1200/B1300/Alcatel XG1 (OT320) za punu podršku.
  Fiksni vladati odaberite za TI modelima.
  Privremeni invaliditetom IMEI popravka za sve modele i pisati operacije za locosto temelji. do sljedećeg release.
  Fiksni preskakanje praznih blokova značajku.
  Fiksni krivo dir za spremanje EEPROM sigurnosne kopije.
  S-zlato kartice:
  Dodano novih modela: A110, A180, C100, C105, GB105a, KP107b, GS101a, GS105go, GS106a
  Fiksni broj čitanja u A130, A133
  Samsung kartica:
  Dodana podrška za eksperimentalni: C3530, E2350.
  Trebamo zaključana puni flash iz ovog telefona.
  MTK karticu:
  Poboljšana stabilnost prvi komunikacije.
  Privremeno uklonjene NAND flash čitanju do sljedećeg release.
  Made priprema za potporu kod čitanja od S310 i isti.
  Sjeti se da aktivacija niz za SLOT12 možete dobiti samo pomoću novog Rocker softvera podršku pristupu. Možete ga skinuti sa linka ispod:

  Rocker podržavaju pristup


  Ako je Vaš pristup je istekao, Vi ćete biti u mogućnosti koristiti suđenje 50 kredita na SLOT12. Sjeti se da tek počinje LG Rocker će smanjuje kredit računati.

  Možete preuzeti LG2G Rocker v1.48 from Rapidshare link ispod:

  LG2G Rocker v1.48

  https://rapidshare.com/files/4603726....48_SLOT12.rar

 4. #4
  Balkan GSM Team Eprom's Avatar
  Clan br.
  487
  Registrovan
  Dec 2005
  Lokacija
  Srbija,Zemun,Bezanijska 18 service,Bezanijska 21 battery shop
  Godina
  52
  Br. postova
  6.474
  Hvala
  1.243
  Pohvaljen 1.580 puta u 892 postova
  Specijalno izdanje za brata Feratija

  LG2G Rocker v1.48 (SLOT12) Released - 82 modele të reja të shtuara

  -------------------------------------------------- ------------------------------

  2011/03/05 LG2G Rocker v1.48 lëshuar, 82 modele të shtuar

  Whats të reja:  Global:


  82 modele të shtuar në listën e të mbështetur.
  Pak ndryshoi formatin e emrit të file për backup.
  Tani editbox search zgjatur për 8 karaktere për telefonat me emër të gjatë si MG230Ngo.
  Në kohë në emër të shtuar sekonda (për të shmangur rishkruaj skedë me të njëjtin emër, gjatë operacioneve të shpejtë).
  mesazhe Fixed gabim që shfaqet në rast të ruajtur rezervë nga telefoni me IMEI të dëmtuara.
  Për mbështetjen e gjithashtu shtoi flashes në. Format SRE.
  Mbrojtjen e zhvendosur në SLOT12! ! !

  tab AD:


  backup automatik riaktivizimin dhe ruajtur caldata për të gjithë telefonat AD menjëherë pas lidhur me telefon.
  modele Added ri: MG295d/MG295GO/GM200/GM205/GM210/G510/G5220/F2250/MG300/KG248/CE500 M4400/M4410/ME500/CE500/KF300/KF305/KF240/KF245/KP202i/KG129/MG230Ngo/MG230d/MG296 / MG120/KP210/ME591 / MG280d/MG300d/MG320c/MG320d/MG800d/ME540/A7110/A7150/MG225/TG800f/MG230/MG235/MG295/LG300/KF245c/G282/G262
  Modele GM200, GM205, GM210 shtuar si cos eksperimentale baud shkallë më të lartë atëherë 230400 nuk punojnë.
  Added funksion leximin e kodit për GM210 dhe në shkarkimet e ardhshme do të shtohet më shumë.
  Added zbulimin e Qty të chip flash në telefon.
  Added trajtimin e disa llojeve të reja të chip Intel flash.
  Added firmwares më saktë konvertimit në MOT dhe M0.
  Added bar e saktë e përparimit gjatë firmwares konvertimit në MOT dhe M0.
  Added algo të reja për versionet kërkim të firmwares.
  rebuilded Krejtësisht lexojnë dhe shkruajnë operacioneve.
  Shtuar më shumë njohje të saktë të pjesëve flash gjatë file flash hapur.
  blloqe Fixed skeep bosh funksion.
  Telefoni Fikse riparim të paautorizuar për disa modele.
  Fixed bug në "Repair jo i autorizuar" për disa modele.
  sillem Fixed zgjedhur për modele ADI.
  Fixed bugs të vogla në lidhje me trajtimin e FFS pjesë e telefonit.
  baudrate Fixed booting për një pjesë të telefonave.
  tab TI:
  Added ri modele: G4020/G7020/G7030/L1200i/MG185/MG191/MG210/MG270 /
  Added telefonat Locosto bazë: CG180, CG180go, KP150q, KP151q, KP152q, CP150
  Added codereader për telefonat locosto.
  Added Callypso + modele: CG300, F1200, KG330, KG338, KG810, KG98, MG530, MG810, MG810c, MG810d, TG300
  Added modele Hercrom bazë: B1200/B1300/Alcatel XG1 (OT320) për mbështetjen e plotë.
  sillem Fixed zgjedhur për modele TI.
  Me aftësi të kufizuara të përkohshme riparim IMEI për të gjitha modelet dhe shkruaj operacionet për locosto bazuar. deri në lirimin e ardhshëm.
  Fixed kaloni blloqe bosh funksion.
  dir Fixed gabuar për të shpëtuar backups EEPROM.
  tab S-ari:
  modele Added ri: A110, A180, C100, C105, GB105a, KP107b, GS101a, GS105go, GS106a
  Fixed lexuar kodin në A130, A133
  tab Samsung:
  Added support eksperimentale për: C3530, E2350.
  Ne kemi nevojë për të mbyllur flash plotë nga telefonat këtë.
  tab Mtk:
  stabilitetin e përmirësuar e komunikimit të parë.
  Përkohshëm hiqet flash Nand lexuar deri në lirimin e ardhshëm.
  Made përgatitje për kodin e leximit mbështetje nga S310 dhe të njëjtën.
  Mos harroni se për aktivizimin string SLOT12 Ju mund të merrni vetëm duke përdorur të ri Access Rocker software Support. Ju mund ta shkarkoni nga linkun më poshtë:

  Qasja Rocker Support


  Nëse qasja juaj ka skaduar, Ju do të jenë në gjendje të përdorin 50 gjyqin kredi në SLOT12. Mos harroni se vetëm duke filluar LG Rocker do të llogariten ul kredi.

  Ju mund të shkarkoni LG2G Rocker v1.48 nga Rapidshare link poshtë:

 5. #5
  Balkan GSM Team Eprom's Avatar
  Clan br.
  487
  Registrovan
  Dec 2005
  Lokacija
  Srbija,Zemun,Bezanijska 18 service,Bezanijska 21 battery shop
  Godina
  52
  Br. postova
  6.474
  Hvala
  1.243
  Pohvaljen 1.580 puta u 892 postova
  LG2G Rocker v1.48 (SLOT12) Ослободен - 82 нови модели на додавање

  -------------------------------------------------- ------------------------------

  2011/03/05 LG2G Rocker v1.48 ослободен, 82 модели додадени

  Што правите ново:  Глобална:


  82 модели додаден во листата поддржани.
  Малку променет формат на име на датотека за резерви.
  Сега пребарување editbox продолжен до 8 знаци за телефони со долго име како MG230Ngo.
  На време во име на додадена секунди (за да се избегне презапишете со истото име за време на брза операции).
  Фиксна грешка која се појавува во случај зачувате бекап од телефон со оштетен IMEI.
  За поддршка, исто така, додаде удари во. SRE формат.
  Заштита се пресели во SLOT12! ! !

  АД таб:


  Реактивира автоматски резервна копија и да го спаси caldata за сите АД телефони веднаш откако се поврзиш со телефонот.
  Додадени се нови модели: M4400/M4410/ME500/CE500/KF300/KF305/KF240/KF245/KP202i/KG129/MG230Ngo/MG230d/MG296 MG295d/MG295GO/GM200/GM205/GM210/G510/G5220/F2250/MG300/KG248/CE500 / MG120/KP210/ME591 / MG280d/MG300d/MG320c/MG320d/MG800d/ME540/A7110/A7150/MG225/TG800f/MG230/MG235/MG295/LG300/KF245c/G282/G262
  GM200 модели, GM205, GM210 додава како експериментални салатка бауд стапки повисоки од 230.400 не работат.
  Додадено на читање кодот функција за GM210 и во наредните изданија ќе бидат додадени повеќе.
  Додадено на откривање на Количина на флеш чип во телефонот.
  Додадено на ракување со некои нови видови на Intel флеш чип.
  Додадено пред повеќе точни конверзија firmwares во МОТ и М0.
  Додадено пред точно прогрес бар во текот на имплементацијата firmwares во МОТ и М0.
  Додадени се нови algo за пребарување верзии на firmwares.
  Тотално rebuilded читаат и пишуваат операции.
  Додадено пред повеќе точни признавање на флеш делови во текот на отворен флеш датотека.
  Фиксна skeep празни блокови функција.
  Фиксна поправка неовластено телефон за некои модели.
  Фиксна грешка во "поправка на неовластени" за некои модели.
  Фиксна comport изберете за АДИ модели.
  Фиксна ситни грешки во врска со ракувањето FFS дел од телефонот.
  Фиксна бутирање baudrate за дел од телефони.
  ТИ таб:
  Додадени се нови модели: G4020/G7020/G7030/L1200i/MG185/MG191/MG210/MG270 /
  Додадено Locosto базирани телефони: CG180, CG180go, KP150q, KP151q, KP152q, CP150
  Додадено codereader за locosto телефони.
  Додадено Callypso + модели: CG300, F1200, KG330, KG338, KG810, KG98, MG530, MG810, MG810c, MG810d, TG300
  Додадено Hercrom базирани модели: B1200/B1300/Alcatel XG1 (OT320) за целосна поддршка.
  Фиксна comport изберете за ТИ модели.
  Привремена поправка Петров IMEI за сите модели и пишуваат операции за locosto врз основа. до следното издание.
  Фиксна прескокнете празни блокови функција.
  Фиксна погрешно реж за зачувување eeprom бекап.
  S-злато таб:
  Додадени се нови модели: A110, A180, C100, C105, GB105a, KP107b, GS101a, GS105go, GS106a
  Фиксна кодот читање во A130, A133
  Samsung таб:
  Додадено на експериментална поддршка за: C3530, E2350.
  Ние треба целосно заклучен флеш од оваа телефони.
  МТК таб:
  Подобрена стабилноста на првиот комуникација.
  Привремено отстранета NAND флеш читање до следното издание.
  Направени подготовки за поддршка кодот читање од S310 и истите.
  Запомнете дека за активирање стринг за SLOT12 можете да добиете само со користење на нови Рокер Поддршка пристап софтвер. Можете да го симнете од линкот подолу:

  Рокер Поддршка пристап


  Ако Вашиот пристап е истечен, Вие ќе бидете во можност да користат кредити за судење 50 SLOT12. Запомнете дека само почетна LG Rocker ќе се намалува кредитниот брои.

  Можете да преземете LG2G Rocker v1.48 од Rapidshare линкот подолу:

 6. #6
  GSM Expert Dr SEMA's Avatar
  Clan br.
  66
  Registrovan
  Sep 2005
  Lokacija
  KANDAHAR
  Br. postova
  2.528
  Hvala
  197
  Pohvaljen 659 puta u 314 postova
  Ša ima Andrija kako si nam ti ovih dana,belegija ništa izgleda...

 7. #7
  GSM Expert Damir_MKD's Avatar
  Clan br.
  7863
  Registrovan
  Sep 2007
  Lokacija
  Kicevo,R.Makedonija
  Godina
  41
  Br. postova
  837
  Hvala
  152
  Pohvaljen 208 puta u 120 postova
  Sta ti bi bre.......jos te drzi praznovanje??
  What you would bre ....... still keep the celebration?
  تم کیا bre گا....... اب بھی جشن رکھا ہے؟

 8. #8
  Balkan GSM Team Eprom's Avatar
  Clan br.
  487
  Registrovan
  Dec 2005
  Lokacija
  Srbija,Zemun,Bezanijska 18 service,Bezanijska 21 battery shop
  Godina
  52
  Br. postova
  6.474
  Hvala
  1.243
  Pohvaljen 1.580 puta u 892 postova
  Hvala na pitanju dobro sto i vama zelim.Ozenjen si pa znas bar to nije problem a sa strane e to retko
  Sega sala komika i to.Idu godine dani brzo prolaze.Uspomene meni dolaze....
  Ma sve vas volim.

Slicne teme

 1. LG2g Rocker v1.46
  Postovao Eprom u forumu Rocker Dongle
  Odgovori: 0
  Zadnji post: 03-11-10, 19:42
 2. LG2g Rocker v1.45
  Postovao Eprom u forumu Rocker Dongle
  Odgovori: 0
  Zadnji post: 17-07-10, 00:49
 3. LG2G Rocker v1.44
  Postovao Eprom u forumu Rocker Dongle
  Odgovori: 0
  Zadnji post: 02-07-10, 15:01
 4. LG2G Rocker v1.3.2 released
  Postovao legija u forumu Rocker Dongle
  Odgovori: 0
  Zadnji post: 26-07-09, 12:19
 5. LG2G Rocker v1.3.1 BETA released
  Postovao legija u forumu Rocker Dongle
  Odgovori: 0
  Zadnji post: 18-07-09, 15:40

Pravila postovanja

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •