e sada sam u dilemi, pošto sam novi molim malu pomoć.
očitao sam a835 sa rockerom i verzija je:
Bootcore version N/A
SW: TALINT_U_70.20.18.05PT
Flex version S60AX80
Language LP_0027, a boot loader je 0.5.8.0
i sad šta da uradim (i kako) da ubacim naš jezik (koje fajlova sa supporta rockera da ubacim da to sve fino radi)