kako je sa ovim modelom....oče uskoro?
...ili več ima nešto?