postoji li srpski za d807 i da li se moze flesovati kao d800.poz