Slijedite upute:

  1. Umetnite SIM u reader (potrebni driveri za reader). Ako je potrebno podmetnite malo plastike pod SIM, za bolje držanje!
  2. Pokrenite "Universal-SIM Update & Configuration" aplikaciju
  3. Pritisnite UPDATE.
  4. Pričekajte dok ne svrši
  5. Uklonite karticu iz readera.

Ako nešto pođe po krivu, probajte ponovno.
Ako Universal-SIM ne radi nakon update-a i ne dopušta ponoviti proceduru, probajte sa hitnom boot procedurom za oživljavanje kartice.
Hitna boot procedura je gotovo ista kao normalna… ali prije koraka 1, morate zalemiti 2 testpoint točke kraj Universal-SIM chipa. Zlatne su boje.