Ima li netko iscitan full flash za pomenuti model za Pstool.